image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย สุวรรณ เผ่าลือชา
นาย สุวรรณ เผ่าลือชา
20/05/2482
-
-
-
-
-
-

- พิณรูปหัวนาค ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาดนตรีพื้นบ้าน ช่างทำพิณอีสาน
- ได้รับโล่ มรดกอีสาน จากมหาวิทยาลัยข่อนแก่น เมื่อปี 2553
- รางวัลผู้สูงอายุภูมิปัญญาดีเด่น จากกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์
   

-

-

-

-

231
2
-
มหาสารคาม
กันทรวิชัย
โคกพระ
44150
089-208 8622

-
-
-
-

พิณหัวนาค
-
-
-
-
-
-
-
-

คุณตา, คุณพ่อ

-

จำนวนผู้เข้าชม 4 คน
  BACK TO TOP