image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย ไมตรี ปะวะเสนะ
นาย ไมตรี ปะวะเสนะ
16/09/2424
-
-
-
-
-
-

- รางวัลเชิดชูเกียรติจากวัฒนธรรมจังหวัด, อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- ร่วมกิจกรรม เทศการหุ่นโลก
   

-

-

-

-

209
16
-
มหาสารคาม
วาปีปทุม
เสือโก้ก
44120
082-112 5291

-
-
-
-

หนังประโมทัย
-
-
-
-
-
-
-
-

เริ่มจากการเรียนรู้ในค่ายศิลปะ

-

จำนวนผู้เข้าชม 4 คน
  BACK TO TOP