image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย ไพโรจน์ รุมชะเนาว์
นาย ไพโรจน์ รุมชะเนาว์
10/06/2507
-
-
-
-
-
-

   

-

-

-

-

189
5
-
มหาสารคาม
นาดูน
ดงบัง
44180
-

-
-
-
-

ทอผ้า
-
-
-
-
-
-
-
-

ศึกษาจากภาพฝาผนังฮูบแต้ม

-

จำนวนผู้เข้าชม 5 คน
  BACK TO TOP