image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาง เดือนเต็ม รุมชะเนาว์
นาง เดือนเต็ม รุมชะเนาว์
10/12/2511
-
-
-
-
-
-

      

-

-

-

-

158
5
-
มหาสารคาม
นาดูน
ดงบัง
44180
-

-
-
-
-

ทอผ้า
-
-
-
-
-
-
-
-

มารดา (พัฒนารูปแบบจากผ้ามัดหมี่)

-

จำนวนผู้เข้าชม 7 คน
  BACK TO TOP