image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นางสาว สาเมาะ โซหยิด
นางสาว สาเมาะ โซหยิด
01/01/2477
-
นายอุเชน
นางโสม
5
12
-

- ผ้าพันคอ
- ผ้าขาวม้า
  

- ฝ้าย
- ไหม


เด็กนักเรียนเข้ามาขอความรู้ที่กลุ่ม

-

93
1
-
สุราษฎร์ธานี
ท่าชนะ
ท่าชนะ
84170
077 –381395

ป.3
โรงเรียนวัดสุมังคลาราม
สุราษฎร์ธานี
ท่าชนะ

ช่างทอผ้า
65
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย
93
1
-
สุราษฎร์ธานี
ท่าชนะ
ท่าชนะ

พี่สาวกับพี่สไภ้เป็นคนสอน


จำนวนผู้เข้าชม 2 คน
  BACK TO TOP