image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


กล่องประดับกระจกสำหรับใส่ทิชชู แบบ 1


photo-กล่องประดับกระจกสำหรับใส่ทิชชู แบบ 1
โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2556

กล่องประดับกระจกสำหรับใส่ทิชชู แบบ 1

10 x 15 x 26

-

-

-

ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ

-

-

วัสดุ: 1. ไม้สัก
         2. กระจก  

   

   


-
จำนวนผู้เข้าชม 2 คน
  BACK TO TOP