ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

  • หน้าแรก
  • ผลงาน
  • โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒


photo-โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

ความยาวลำเรือ ประมาณ 90 เซนติเมตร

เขียนสีอะครีลิก บนหุ่นเรซิ่นจากเครื่องพิมพ์สามมิติ ประกอบโครงสร้างไม้

จิตรกรรม

1. ชิ้นงานมีความสมจริง ละเอียด ประณีต คงคุณค่าทางศิลปะ
2. ชิ้นงานมีความสง่างาม สมพระเกียรติ เช่น ขบวนพระบรมราชอิสริยยศจริง
3. เพื่อทูลเกล้าทููลกระหม่อมถวายเป็นของขวัญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

04 พฤษภาคม 2563 ถึง 12 สิงหาคม 2563

1. ชิ้นงานมีขนาดเล็กและเป็นพลาสติกอ่อน ทำให้เกิดความเสียหาย แตกหักได้ง่าย ส่งผลต่อความยากลำบากในการทำงาน
2. ชิ้นงานต้องการความละเอียดอ่อน ประณีต สวยงามสมจริง จึงต้องอาศัยทักษะฝีมือระดับที่เชี่่ยวชาญและต้องใช้เวลามากกว่าเมื่อเทียบกับ
การทำชิ้นงานขนาดปกติชิ้นอื่นๆ แต่ช่วงเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จมีจำกัดจึงต้องเร่งรีบให้ทันตามกำหนดการ

1. วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าสำหรับเตรียมงานในระยะเวลาที่เพียงพอ
2. เตรียมพร้อมเรื่องบุคลากรและเครื่องมือสำหรับการทำงานชิ้นต่อไป

-

ปั้นต้นแบบพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชานินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
1. หาข้อมูลวันพระราชพิธีฯ ภาพประกอบ พระบรมรูป สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2. ออกแบบ ร่างแบบ พระบรมรูปฯ
3. ปั้นแบบร่าง 3 มิติ (sketch) พระบรมรูปฯ
4. ทำแม่พิมพ์
5. หล่อปูนปลาสเตอร์
6. จัดทำแบบย่อขนาดพระบรมรูปฯ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ


   

เขียนสีหุ่นและส่วนประกอบต่างๆของเรือ
1. จัดทำข้อมูล และภาพประกอบวันพระราชพิธีฯ จริง เพื่อจัดทำข้อมูลการลงสีที่สมจริงและถูกต้อง
2. รองสีพื้นหุ่นก่อนการเขียนสี
3. เขียนสีหุ่นเรซิ่นจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ ส่วนประกอบต่างๆ ของเรือ
4. ประกอบเข้ากับลำเรือ

        

จัดทำลำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
1. เขียนแบบ ถอดแบบ และย่อแบบลำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
2. แกะสลักลำเรือพระที่นั่งฯ เพื่อเทียบกับโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรซิ่นที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
3. จัดทำส่วนประกอบต่างๆของลำเรือ และเทียบประกอบ

เขียนสีลำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
1. ลงพื้นสีลำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
2. เขียนสีลำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์


-
จำนวนผู้เข้าชม 261 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online