ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


รวมภาพพิธีไหว้ครูช่างกรมศิลปากร


photo-รวมภาพพิธีไหว้ครูช่างกรมศิลปากร
โครงการพิธีไหว้ครูช่างประจำปีของกรมศิลปากร

รวมภาพพิธีไหว้ครูช่างกรมศิลปากร

4 ชั่วโมง

การถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊กสำนักช่างสิบหมู่

ประณีตศิลป์

พิธีไหว้ครูช่างกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายอำพล สัมมาวุฒธิ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม) เป็นครูเจ้าพิธี

พิธีไหว้ครูช่างกรมศิลปากรจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำงานด้านศิลปกรรมได้แสดงถึงความกตเวทิตาคุณครูบาอาจารย์ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและแสดงถึงความเคารพต่อครูอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ร่วมกันสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยสำนักช่างสิบหมู่ได้สืบทอดพิธีไหว้ครูช่างเป็นประจำทุกปีและจะประกอบพิธีในวันพฤหัสบดี ข้างขึ้นเดือน ๖ ของทุกปี- - - - รายการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊กสำนักช่างสิบหมู่ - - - - 


24 พฤษภาคม 2566 ถึง 25 พฤษภาคม 2566

-

-

-

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิธีทักษิณานุปทาน

              

              

              

              

              

              

              

              

              

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิธีสงฆ์

              

              

              

              

              

              

              

              

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิธีไหว้หอพระประจำสำนักช่างสิบหมู่

              

              

              

              

              

              

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิธีไหว้ครูช่างกรมศิลปากร

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

              

              

              

     


-
จำนวนผู้เข้าชม 135 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto ohtogel oh togel indosattoto indosat toto ohtogel oh togel ohtogel oh togel ohtogel oh togel jualtoto jual toto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto indosattoto indosat toto situs bandar toto togel situs toto togel macau situs toto togel resmi situs toto togel terpercaya situs toto togel