ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


มารผจญ


photo-มารผจญ
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด

มารผจญ

๙๖.๒๐๑๕ ตารางเมตร

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

จิตรกรรม

 

ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ

-

-

-

๑. การปรับแบบภาพร่างลายเส้น
ผู้ออกแบบภาพจิตรกรรมเรื่องมารผจญท่านแรก คือ นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณพงศ์  จิตรกรชำนาญการพิเศษ  และมีนายศักยะ  ขุนพลพิทักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม (ณ ขณะนั้น) ดำเนินการปรับรายละเอียดตัวละครให้มีท่าทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ต่อจากนั้นจิตรกรดำเนินการปรับแบบลายเส้นให้คมชัดและใส่รายละเอียดของภาพในส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ภาพมีความสมบูรณ์ก่อนนำภาพต้นแบบไปเสก็ตสีเป็นลำดับต่อไป

        นำแบบภาพร่างที่ปรับแล้วเสร็จทดลองวางลงพื้นที่ขนาดเท่าจริง  พบว่ามีบางส่วนที่ขาดไปไม่เต็มสัดส่วน  จึงต้องดำเนินการออกแบบภาพร่างลายเส้นเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเรื่องราว  เพื่อความสมบูรณ์ของภาพ  คณะทำงานจึงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนกองทัพเหล่าพญามารที่พยายามเอาชีวิตรอดจากกระแสน้ำ  ด้านซ้ายของพระแม่ธรณีบีบมวยผม


เขียนลายเส้นภาพจิตรกรรมเรื่องมารผจญเพิ่มเติม
เขียนลายเส้นภาพจิตรกรรมเรื่องมารผจญเพิ่มเติม


เพิ่มเนื้อหาในส่วนกองทัพมารที่กำลังจมน้ำ  ฝั่งซ้ายของพระแม่ธรณีบีบมวยผม 
 


แบบลายเส้นภาพจิตรกรรมเรื่องมารผจญ  ผนังด้านหน้าพระประธาน  ที่เขียนเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วเสร็จ


บริเวณกึ่งกลางตอนบนเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์
เหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นเทวดาและนางฟ้ามาสักการะพระพุทธเจ้า
 


ส่วนท้องฟ้าด้านบนฝั่งซ้าย  เป็นภาพเทวดาและนางฟ้ามาสักการะพระพุทธเจ้า  แทรกด้วยลายดอกไม้ร่วงส่วนท้องฟ้าด้านบนฝั่งขวา  เป็นภาพเทวดาและนางฟ้ามาสักการะพระพุทธเจ้า  แทรกด้วยลายดอกไม้ร่วงภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมในท่าประทับยืนที่มีลีลาอ่อนหวานภายในซุ้มเรือนแก้ว 
ด้านล่างเป็นภาพหน้ากาลกลืนกินพญานาค
 


บริเวณฝั่งขวาของภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผม ส่วนด้านบนเป็นภาพพญาวสวัตตีมารขี่ช้างคีรีเมขล์
และส่วนล่างเป็นกองทัพเหล่าพญามารที่พุ่งเข้าหาพระพุทธเจ้า
 ๒. การเสก็ตสีภาพจิตรกรรม
จิตรกรดำเนินการเสก็ตสีภาพจิตรกรรมเรื่องมารผจญด้วยสีอะคริลิคลงบนผ้าใบ  ขนาดภาพ ๑๐๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร  เพื่อเป็นการกำหนดโทนสีที่ใช้บนภาพจิตรกรรมขนาดเท่าจริงต่อไป
ภาพเสก็ตสีเรื่องมารผจญ

๓. การขยายภาพร่างลายเส้นจิตรกรรมขนาดเท่าจริงลงบนผ้าใบขนาดใหญ่
         นำภาพร่างลายเส้นจิตรกรรมเรื่องมารผจญไปขยายให้ได้ขนาดกว้างยาวตามฝาผนังจริงลงบนผ้าใบขนาดใหญ่  ขั้นตอนนี้เป็นการจ้างเหมาปริ้นลายเส้นภาพจิตรกรรมลงบนแคนวาส  ซึ่งก่อนนำแคนวาสไปปริ้นลายเส้น  จิตรกรได้ลงสีพื้นเบื้องต้นตามตำแหน่งที่กำหนดสีไว้ในภาพเสก็ตสี
 

๔. การเขียนโครงร่างสีส่วนรวมของภาพ
จิตรกรเขียนโครงร่างสีส่วนรวมของภาพจิตรกรรมทั้งหมด  ก่อนเริ่มลงสีรายละเอียดส่วนของตัวภาพ  การเขียนโครงร่างสีส่วนรวมเป็นการควบคุมระยะและมิติของภาพ  โดยดูความต่อเนื่องของน้ำหนักสีในส่วนต่าง ๆ ไม่ให้มีจุดใดจุดหนึ่งโดดเด่นจนสะดุดตาออกมาเป็นพิเศษ  ภาพจิตรกรรมทั้งหมดจึงดูมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกัน

๕. การเขียนสีในส่วนต่าง ๆ ของภาพ เช่น ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ภาพบุคคล ภาพสัตว์ เครื่องประดับ และส่วนประกอบอื่น ๆ
เนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังวัดบูรพาภิราม  จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้เขียนแบบต้องการให้เป็นแนวทางของจิตรกรรมตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ครั้งเมื่อคราวที่กรมศิลปากรดำเนินการลอกจิตรกรรมฝาผนังออกและเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระพุทธรัตนสถาน  ความว่า “...น้ำก็ให้เป็นระลอกแบบช่างโบราณเขียน  เรือก็ให้มีธงทิวปัก  หรือจะเขียนพระราชประวัติก็ให้มีลักษณะเหมือนจริง  ฉลองพระองค์สวมอย่างเช่นที่ทรงในปัจจุบัน  แต่ให้เป็นสองมิติตามลักษณะภาพไทย...” [ กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริ เล่ม ๒ จดหมายเหตุจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน  รัชกาลที่ ๙, (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๔๘), ๑๑.]  ซึ่งกลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ยังคงยึดถือปฏิบัติตามเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

๖. การเขียนสีทองอะคริลิค และปิดทองคำเปลวในส่วนสำคัญของภาพ
การเขียนสีทองอะคริลิคส่วนมากปรากฏอยู่ในเครื่องประดับของเหล่าเทวดาและนางฟ้าเป็นหลัก   และอาจมีบางส่วนที่เครื่องประดับของเหล่าพญามารเผ่าพันธุ์นั้น ๆ  ก่อนเริ่มเขียนสีทองอะคริลิคต้องร่างลายเส้นเครื่องประดับ  เพื่อกำหนดขอบเขตในการทาสีรองพื้น  เนื่องจากการลงสีทองอะคริลิคนั้นจำเป็นต้องรองพื้นด้วยสีเหลืองก่อนเสมอ  ซึ่งจะทำให้สีทองที่ทาเป็นชั้นสุดท้ายออกมาสวยงามไม่จมหายไปกับบรรยากาศ 

๗. การตัดเส้นเก็บรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของภาพ เช่น ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ภาพบุคคล ภาพสัตว์ เครื่องประดับ และส่วนประกอบอื่น ๆ
๗.๑ การเขียนลายผ้านุ่งเทวดา  การเขียนลวดลายผ้าตามตัวผ้า  ช่างสมัยโบราณมีหลักว่าภาพเขียนนั้นแต่งกายสีอะไร  จะหาสีตรงข้ามกันมาใช้  หมายความว่า  ถ้าภาพสีกายอยู่ในวรรณะเย็น  สีลายผ้าควรอยู่ในวรรณะร้อน  หากใช้สีเดียวกันกับที่ระบายเป็นผิวกายไว้มาตัดเป็นลวดลายผ้า  จะเป็นภาพไม่ได้สวมเสื้อผ้า  หรือผ้าขาดเห็นเนื้อภาพไปในที่สุด   

๘. คณะกรรมการพิจารณา และตรวจสอบคุณภาพผลงาน
ระหว่างการดำเนินงานการเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องมารผจญ  วัดบูรพาภิราม  จังหวัดร้อยเอ็ด  นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณพงศ์  จิตรกรชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรม  เข้าควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่วางไว้  พร้อมทั้งคอยชี้แนะจุดผิดพลาดให้จิตรกรเร่งแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด


-
จำนวนผู้เข้าชม 2,496 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online