ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


พระเวสสันดร กัณฑ์ที่ 13


photo-พระเวสสันดร กัณฑ์ที่ 13
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด

พระเวสสันดร กัณฑ์ที่ 13

-

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

จิตรกรรม

-

ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ

-

-

-

๑. การปรับแบบภาพร่างลายเส้น
จิตรกรดำเนินการปรับแบบลายเส้นภาพจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดร กัณฑ์ที่ ๑๓ ต่อจากผู้ออกแบบท่านแรก คือ นายมณเฑียร  ชูเสือหึง  จิตรกรชำนาญการพิเศษ (ณ ขณะนั้น)  เนื่องจากต้องใส่รายละเอียดของภาพในส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ภาพมีความสมบูรณ์  รวมถึงมีการปรับลายเส้นให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนนำภาพต้นแบบไปเสก็ตสีเป็นลำดับต่อไป  การปรับลายเส้นมีการแบ่งหน้าที่ของจิตรกร  จิตรกร ๑ ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ๑ ลักษณะงาน อาทิเช่น  ผู้เขียนภาพคน  ผู้เขียนภาพสถาปัตยกรรม  ผู้เขียนภาพต้นไม้  เป็นต้น

๒. ขยายภาพร่างลายเส้นจิตรกรรมขนาดเท่าจริงลงบนผ้าใบขนาดใหญ่
นำภาพร่างลายเส้นจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดร  กัณฑ์ที่ ๑๓  ไปขยายให้ได้ขนาดกว้างยาวตามฝาผนังจริงลงบนผ้าใบขนาดใหญ่  ขั้นตอนนี้เป็นการจ้างเหมาปริ้นลายเส้นภาพจิตรกรรมลงบนแคนวาส  นำภาพขึ้นติดตั้งบนกระดานไม้อัดในแนวตั้งที่ขนานไปกับกำแพง  ขึงภาพให้ตึงและผนึกขอบภาพด้วยลวดเย็บกระดาษขนาดใหญ่  เพื่อสะดวกต่อการถอดภาพออกเมื่อเขียนแล้วเสร็จ  การเขียนภาพในแนวตั้งนั้นจะช่วยเรื่องระยะการมองภาพ  การมองสีขณะเขียน  สัดส่วนระยะของภาพจะมองได้ดีกว่าระนาบแนวนอน และมีความเรียบกว่าการเขียนบนพื้นผิวชนิดอื่น   การติดตั้งกระดานไม้อัดควรอยู่สูงกว่าพื้นห้องที่เขียนภาพ  ความสูงส่วนด้านล่างสุดของภาพควรอยู่ในระดับสายตาจิตรกร  เพื่อความสะดวกต่อการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในระนาบแนวตั้งลักษณะนี้  นอกจากความสะดวกในการเขียน  การตรวจสอบการลงสีเนื้องานที่ตนรับผิดชอบด้วยการถอยออกมามองภาพในมุมกว้างนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการลงสีงานจิตรกรรมฝาผนัง    

๓. เขียนโครงร่างสีส่วนรวมของภาพ
จิตรกรเขียนโครงร่างสีส่วนรวมของภาพจิตรกรรมทั้งหมด  ก่อนเริ่มลงสีรายละเอียดส่วนของตัวภาพ  การเขียนโครงร่างสีส่วนรวมเป็นการควบคุมระยะและมิติของภาพ  โดยดูความต่อเนื่องของน้ำหนักสีในส่วนต่าง ๆ ไม่ให้มีจุดใดจุดหนึ่งโดดเด่นจนสะดุดตาออกมาเป็นพิเศษ  ภาพจิตรกรรมทั้งหมดจึงดูมีความกลมกลืนเป็นเอกภาพเดียวกัน

๔. เขียนสีในส่วนต่าง ๆ ของภาพ เช่น ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม ภาพบุคคล ภาพสัตว์ เครื่องประดับ และส่วนประกอบอื่น ๆ
ลักษณะการลงสีเป็นแนวทางของจิตรกรรมตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยยึดโทนสีตามภาพพระเวสสันดร กัณฑ์ที่ ๗ - ๑๒ ที่แล้วเสร็จ  และไปติดตั้ง ณ ฝาผนังในพระอุโบสถ  วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนหน้านี้  ขณะนี้ได้ดำเนินการถึงการลงสีรายละเอียดส่วนของสถาปัตยกรรมภายในภาพด้านขวา  เป็นภาพพระเวสสันดรเถลิงราชสมบัติในเมืองสีพีนคร  
 


-
จำนวนผู้เข้าชม 121 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online