ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย อติ กองสุข
นาย อติ กองสุข
ยังปฏิบัติงานราชการ
ประติมากรชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานประติมากรรม

ลำดับ ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
1 2560 รับเข็มพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โครงการกำลังใจในพระราชดำริ
2 2566 ได้รับคัดเลือกทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์พีระศรี ครั้งที่ 22

ลำดับ ปีที่ได้รับ รายละเอียดผลงาน
1 2547 ร่วมสร้างขยายแบบพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรทรงม้าศึกพร้อมทหาร ๙ นาย ขนาดเท่าครึ่งพระองค์ จังหวัดลำปาง
2 2548 ร่วมสร้างขยายแบบพระบรมราชานุสาวรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดสองเท่าพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี
3 2549 ออกแบบเสก็ตต้นแบบพระบรมราชานุสาวรี พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดเสือป่า เพื่อประดิษฐาน ณ ค่ายลูกเสือ  จังหวัดสระบุรี
4 2551 ร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาทรงประทับคู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ขนาดเท่าครึ่งพระองค์ ประดิษฐาน ณ รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร
5 2554 ประติมากรรม ช้างตามตำราคชลักษณ์ ๔ พงศ์ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
6 2556 ร่วมสร้างขยายแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ขนาดสองเท่าพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
7 2556 วิทยากรฝึกอบรมประติมากรรมแก่ผู้ต้องขัง นช เรื่อนจำบางขวาง โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
8 2557 ออกแบบและสร้างขยายประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ประทับนั่งขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโรยี จังหวัดกาญจนบุรี 
9 2560 ประติมากรรมประดับพระเมรุมาส รัชการที่ ๙ พระอินทร์
10 2560 ออกแบบเสก๊ตต้นแบบสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐาน ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
11 2561 ประติมากรรมพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โครงการริ้วขบวนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 2564 พระพุทธรูป (ปางซุ้มเลือนแก้ว) โครงการการสัตตะมหาสถาน วัดเบญจมบพิตร
13 2565 วิทยากรบรรยาย หัวข้อความคิดสร้างสรรค์ในงานประติมากรรมและฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเสริมสร้างทักษะความรู้ แนวความคิด สืบทอด งานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ เทคนิคเซรามิก 
14 2565 ร่วมสร้างขยายประติมากรรม พระบรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ขนาด ๔ เท่า ประดิษฐาน ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
15 2566 ออกแบบสเก๊ตซ์ ต้นแบบ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ วัดราชโอรส 
16 2566 ออกแบบสเก๊ตซ์ ต้นแบบ รัชกาลที่ ๙ โรงเรียนนวมินทร์ จังหวัดนครสวรรค์


จำนวนผู้เข้าชม 776 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online