ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย ธีรยุทธ์ คงเพชร์
นาย ธีรยุทธ์ คงเพชร์
ยังปฏิบัติงานราชการ
นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน
กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา

ลำดับ ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
1 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ “เสริมสร้างทักษะความรู้ แนวคิดในการสืบทอดงานศิลปกรรมสำนักช่างสิบหมู่ ด้านจิตรกรรม" ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
2 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการปั้นเซรามิค ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ ปีที่ได้รับ รายละเอียดผลงาน
1 2550 เขียนลาดรดน้ำเรือราชินี
2 2557 ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมวัดบูรพาราม
3 2559 เขียนแบบหีบปาฏิโมกข์พิธีถวายเพลิง
4 2561 เขียนลายรดน้ำวัดบางซ้างใต้
5 2562 ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติรามราชฑัณฑ์ครบวาระเกษียนอายุราชการ

ลำดับ ปี ชื่อชิ้นงาน โครงการ
1 2562 ตราสัญลักษณ์ 100 ปี ตึกไทยคู่ฟ้า
2 2562 รางวัลเกียรติคุณ ศศินทร์ scb
3 2562 อินทรธนูผช.รมต. อินทรธนูชุดปกติขาว ผู้ช่วยรัฐมนตรี
4 2562 ออกแบบปกหนังสือพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
5 2562 แบบเข็มเชิดชูเกียรติ กรมราชทัณฑ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒
6 2563 แบบเข็มวิทยฐานะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 2563 เครื่องแบบพิธีการของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
8 2563 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 2
9 2563 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4
10 2563 แบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 1
11 2563 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 3
12 2563 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5
13 2563 เครื่องหมายราชการ สำนักงานปปง.
14 2563 แบบเข็มเชิดชูเกียรติ กรมราชทัณฑ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒.
15 2563 แบบเครื่องหมายสำหรับเครื่องแบบปกติขาวของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
16 2563 แบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี ตึกไทยคู่ฟ้า
17 2563 แบบตราสัญลักษณ์ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร
18 2563 แบบตราสัญลักษณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19 2563 แบบสัญลักษณ์ ๑o๙ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
20 2563 แบบหมวกข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป
21 2563 แบบหมวกข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ หมวกข้าราชการหญิง
22 2563 แบบอินทรนูประกอบเครื่องแบบชุดกากีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
23 2563 แบบอินทรธนูประดับเครื่องแบบพิธีการพนักงานสถานธนานุบาล
24 2563 แบบอินทรธนูและเครื่องหมายสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
25 2563 ปกหนังสือที่ระลึก สำนักงานอัยการสูงสุด
26 2562 ออกแบบเครื่องหมายสำหรับเครื่องแบบปกติขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ4 ออกแบบเครื่องหมายสำหรับเครื่องแบบปกติขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
27 2563 แบบตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 2 ออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
28 2564 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก" ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก"
29 2564 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก" 2 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก"
30 2564 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก" 3 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก"

จำนวนผู้เข้าชม 331 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto ohtogel oh togel indosattoto indosat toto ohtogel oh togel ohtogel oh togel ohtogel oh togel jualtoto jual toto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto indosattoto indosat toto