ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย เกรียงกมล นาคบางแก้ว
นาย เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ยังปฏิบัติงานราชการ
นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน
กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา

ลำดับ ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
1 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ “เสริมสร้างทักษะความรู้ แนวคิดในการสืบทอดงานศิลปกรรมสำนักช่างสิบหมู่ ด้านจิตรกรรม" ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
2 2564 ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ช่างศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
3 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนลายบนงานเซรามิค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ปีที่ได้รับ รายละเอียดผลงาน
1 2553 ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดลอย สุพรรณบุรี
2 2554 ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมไทย พระอุโบสภกลางน้ำ มหาจุฬาลงกรณ์ฯ อ.วังน้อย
3 2557 ร่วมเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าขัด สุพรรณบุรี
4 2559 ร่วมงานลงสีเทวดาและอื่นๆ ในงานพระเมรุมาศ ร.9
5 2560 ร่วมงานลงสีเทวดาและอื่นๆ ในงานพระเมรุมาศ ร.9

ลำดับ ปี ชื่อชิ้นงาน โครงการ
1 2562 แบบอินทรธนูการอมแห่งชาติ กอช
2 2562 แบบอินทรธนูเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
3 2562 เเบบชุดเครื่องหมายเครื่องเเบบชุดพิธีการ สอวช แบบเครื่องหมายประดับชุดปกติขาว สอวช
4 2560 ตราสัญลักษณ์วันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ 106 ปี
5 2560 ตราสัญลักษณ์วันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ 106 ปี (1)
6 2560 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดเอกราช (ประชารัฐนุกูล)
7 2560 ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดเอกราช (ประชารัฐนุกูล) (1)
8 2560 แบบอินทรธนูและเครื่องหมายสำหรับเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
9 2560 ตราสัญลักษณ์แห่งวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ 107 ปี
10 2560 แบบพวงมาลาตราสัญลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรม
11 2560 แบบเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 2560 แบบเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1)
13 2560 ตราสัญลักษณ์แห่งวันสถาปนากรมศิลปากร ครบรอบ 108 ปี
14 2560 แบบอินทรธนูเครื่องแบบพิธีการของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
15 2560 แบบเครื่องหมายราชการ สำนักงาน ปปง.
16 2560 แบบเครื่องหมายราชการ สำนักงาน ปปง เครื่องหมายอินทรธนู
17 2560 แบบอินทรธนูประดับเครื่องแบบพิธีการ พนักงานสถานธนานุบาล
18 2560 แบบอินทรธนูประกอบเครื่องแบบ (ชุดกากี) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
19 2560 งานออกแบบเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพิธีการ กองทุนการออมแห่งชาติ
20 2560 งานออกแบบเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพิธีการ กองทุนการออมแห่งชาติ (หน้าหมวกชุดพิธีการ)
21 2560 งานออกแบบเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพิธีการ กองทุนการออมแห่งชาติ (1)
22 2560 งานออกแบบเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพิธีการ กองทุนการออมแห่งชาติ (เข็มปกคอเสื้อ)
23 2560 แบบอินทรธนูและเครื่องหมายสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
24 2560 แบบอิทรธนูเครื่องแบบพิธีการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
25 2560 แบบเครื่องหมายสำหรับเครื่องแบบปกติขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
26 2560 แบบหน้าหมวกเครื่องแบบปกติขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
27 2560 แบบชุดเครื่องแบบปกติขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
28 2560 แบบอินทรธนูสำหรับประดับเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต กรมศิลปากร
29 2560 งานออกแบบตราสัญลักษณ์องค์การจัดการสินค้าเกษตร
30 2560 แบบเครื่องหมายของเครื่องแบบพิธีการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
31 2560 แบบสัญลักษณ์กะบังหน้าหมวกข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
32 2560 แบบสัญลักษณ์กระบังหน้าหมวกข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
33 2560 แบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด (ฝ้ายการเมือง) แบบที่ 1
34 2560 แบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฝ่ายการเมือง) แบบที่ 2
35 2560 แบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด (ฝ่ายการเมือง) แบบที่ 2
36 2560 แบบตราสัญลักษณ์ 109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
37 2563 ออกแบบตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางราง ออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของกรมการขนส่งทางราง
38 2562 ออกแบบเครื่องหมายสำหรับเครื่องแบบปกติขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ออกแบบเครื่องหมายสำหรับเครื่องแบบปกติขาว สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
39 2564 เชิดชูศิลปะไทยเทิศไท้องค์ราชัน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ ๒
40 2564 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก" ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก"
41 2564 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก" 2 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก"
42 2564 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก" 3 ออกแบบตราสัญลักษณ์นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชย์วัฒนธรรมโลก"

จำนวนผู้เข้าชม 526 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto ohtogel oh togel indosattoto indosat toto ohtogel oh togel ohtogel oh togel ohtogel oh togel jualtoto jual toto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto