ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย ประสงค์ คงอัน
นาย ประสงค์ คงอัน
ยังปฏิบัติงานราชการ
นายช่างหล่ออาวุโส (หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีการหล่อ)
กลุ่มงานเทคโนโลยีการหล่อ

ลำดับ ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
ไม่มีข้อมูล

ลำดับ ปีที่ได้รับ รายละเอียดผลงาน
ไม่มีข้อมูล

ลำดับ ปี ชื่อชิ้นงาน โครงการ
1 2555 รูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ และเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
2 2560 รูปหล่อโลหะ แผ่นคำจารึก พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
3 2560 รูปหล่อโลหะ เครื่องตั้งแต่ง (ชุดกระถางธูปเชิงเทียน)
4 2561 รูปหล่อโลหะ คุณพุ่ม เจนเซ่น
5 2560 รูปหล่อโลหะ ช้างเนียมทรงเครื่องคเชนทราภรณ์
6 2561 รูปหล่อโลหะ ตะเกียงโรมันสำริด
7 2561 รูปหล่อโลหะ ท่านนิคม มุสิกะคามะ
8 2555 รูปหล่อโลหะ ปืนใหญ่พญาตานี
9 2561 รูปหล่อโลหะ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชนครินทร์
10 2555 รูปหล่อโลหะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระราชบิดา)
11 2555 รูปหล่อโลหะ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
12 2555 รูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
13 2557 รูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (ท่ายืน)
14 2557 รูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (ท่านั่ง)
15 2557 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงม้า (รอบแรก) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2557
16 2557 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงม้า (รอบสอง) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2557
17 2557 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2557
18 2557 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 (ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2557
19 2557 รูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 (กรมทหารราบที่ 1) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2557
20 2558 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2558
21 2558 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2558
22 2558 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (กรมทหารราบที่1 ปี 2558) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2558
23 2558 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2558
24 2558 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (โรงพยาบาลเลิศสิน ปี 2558) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2558
25 2559 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงช้าง การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2559
26 2559 รูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 (โรงพยาบาลเลิศสิน ปี 2559) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2559
27 2560 อนุสรณ์ดอนเจดีย์พุ่ม 4ชิ้น การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2560
28 2560 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงม้า การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2560
29 2560 รูปหล่อโลหะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงช้าง การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2560
30 2561 รูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (กระทรวงศึกษาธิการ) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2561
31 2561 รูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (โรงเรียนวชิราวุธ) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2561
32 2561 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ทรงม้า (ปี2561) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2561
33 2562 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2562
34 2562 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2562
35 2562 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระนเรศวร ยุทธหัตถี อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2562
36 2562 ล้างบูรณะรูปหล่อโลหะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร) การบูรณะและซ่อมแซมรูปหล่อโลหะ ปี 2562
37 2559 รูปหล่อโลหะ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระรูปคู่)
38 2563 รูปหล่อโลหะพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว การล้างบูรณะ ซ่อมแซม รูปหล่อโลหะ ปี2563
39 2563 รูปหล่อโลหะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร การล้างบูรณะ ซ่อมแซม รูปหล่อโลหะ ปี2563
40 2563 รูปหล่อโลหะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต โรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การล้างบูรณะ ซ่อมแซม รูปหล่อโลหะ ปี2563
41 2563 รูปหล่อโลหะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การล้างบูรณะ ซ่อมแซม รูปหล่อโลหะ ปี2563
42 2563 ซ่อมแซมพานพุ่ม ส่วนประกอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานที่สวนลุมพินี การล้างบูรณะ ซ่อมแซม รูปหล่อโลหะ ปี2563
43 2563 รูปหล่อโลหะราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 โรงพยาบาลเลิดสิน การล้างบูรณะ ซ่อมแซม รูปหล่อโลหะ ปี2563
44 2564 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักการสังคีต โรงละครแห่งชาติ การล้างบูรณะ ซ่อมแซม รูปหล่อโลหะ ปี2564

จำนวนผู้เข้าชม 332 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto ohtogel oh togel indosattoto indosat toto ohtogel oh togel ohtogel oh togel ohtogel oh togel jualtoto jual toto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto