ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย มณเฑียร ชูเสือหึง
นาย มณเฑียร ชูเสือหึง
ยังปฏิบัติงานราชการ
นักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ

ลำดับ ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
1 2535 จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 16 ของธนาคารกรุงเทพ
2 2537 จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 18 ของธนาคารกรุงเทพ
3 2538 จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 19 ของธนาคารกรุงเทพ
4 2542 จิตรกรรมยอดเยี่ยม "พู่กันทอง" (การประกวดจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 9) (ธนาคารกสิกรไทย)
5 2543 ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ปีที่ได้รับ รายละเอียดผลงาน
1 2546 ร่วมออกแบบ เขียนแบบเเละเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน ตามแนวพระราชดำริ
2 2552 ออกแบบ เขียนแบบและควบคุมจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดไทยกสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
3 2554 ออกแบบ เขียนแบบควบคุมจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ (พระมหาชนก) ด้ายร้าย วัดราชผาติการราม
4 2558 ออกแบบ เขียนแบบและควบคุมจิตรกรรมฝาผนังพระวิหาร วัดเครือวัลษ์วรวิหาร
5 2559 ออแแบบ เขียนแบบและควบคุมจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส
6 2560 ออกแบบ เขียนแบบและควบคุมจิตรกรรมฉากบังเพลิง, พระที่นั่งทรงธรรม์
7 2562 ออกแบบจิตรกรรมต้นแบบเพื่อนำไปใช้จัดสร้างจิตรกรรมกระเบื้องโมรสก พระอุโบสถ วัดราชมพิตรฯ

ลำดับ ปี ชื่อชิ้นงาน โครงการ
1 2554 ฉากประดับโต๊ะหมู่บูชา แบบพับไม่ได้ แบบ 2 โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2554
2 2552 ภาพแขวน กินรี โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2552
3 2552 ภาพแขวน กินนร โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2552
4 2553 ฉากลับแล ภาพจิตรกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2553
5 2555 พระประคนธรรพ์ โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2555
6 2556 ภาพจิตรกรรม มโนราห์ โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2556
7 2557 ภาพวรรณคดี "บุษบาเข้าเฝ้า" โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2557
8 2558 ภาพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รูปที่8) โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2558
9 2558 ภาพทศพิธราชธรรม "ศีล" โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2558
10 2544 ช่องที่ ๔ เหตุการณ์ในรัชกาลที่ ๖ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่๙ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน
11 2544 ช่องที่ ๕ เหตุการณ์ในรัชกาลที่ ๗ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่๙ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน
12 2544 ช่องที่ ๗ เหตุการณ์ในรัชกาลที่ ๙ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่๙ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน
13 2544 ช่องที่ ๘ เหตุการณ์ในรัชกาลที่ ๙ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่๙ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน
14 2554 จิตรกรรมฝาผนังวัดราชผาติการาม ผนังด้านซ้ายพระประธาน เรื่อง “พระมหาชนก” ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่

จำนวนผู้เข้าชม 720 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto ohtogel oh togel indosattoto indosat toto ohtogel oh togel ohtogel oh togel ohtogel oh togel jualtoto jual toto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto indosattoto indosat toto