image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาง ศิริมาศ สุวรรณสังข์
นาง ศิริมาศ สุวรรณสังข์
09/01/2501
พินิจ สุวรรณสังข์
สมคิด
อ่อน
2
3
-

รางวัลประจำปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ชนะเลิศอันดับที่ 2 ปี 2519 เป็นหนุมานขนาด 16 นิ้ว

   

   

         

  

- หนังวัวธรรมชาติ แบบมีขน

- มุก หรือตุดตู่

- สีเคมี หรือสีเพ้นผ้า 

- เขียงไม้หยี และไม้เนื้อนิ่ม


- นำหนังวัวธรรมชาติแช่น้ำส้ม 2 นาที
- นำหนังวัวตากแดดและขัดให้บาง
- ขยายแบบและตอกลาย
- ทำสี

เป็นวิทยากรในการแกะสลักหนังให้กับโรงเรียน ต่างๆ

จำหน่ายในราคาที่ถูกจึงไม่คุ้มกับค่าแรง

129/26
5
ปากพนัง – นครศรี
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
ปากนคร
80000
075 – 322372, 084-2419558, 087-2717593

ปริญญาตรี
วิทยาลัยครู(ภาคสมทบ)
กรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี

แกะสลักหนังตะลุง
30
กลุ่มแกะสลักหนังตะลุง “กลุ่มรักษ์คอน”
129/26
5
ปากพนัง – นครศรี
นครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราช
ปากนคร

คุณพ่อเป็นผู้สอน

ช่างปิดทอง  เช่น ประดับกระจก

จำนวนผู้เข้าชม 2 คน
  BACK TO TOP