ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


ผลงาน


โทนพรรณพรายสีเลื่อมมณีวรรณ
แนวคิดในการออกแบบ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลจากการที่ได้ไปพบชิ้นงานเครื่องดนตรีไทยเก่า คือ กลองโทน ซึ่งเป็นของโบราณส่วนใหญ่จะพบได้จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศไทยและอยู่บ้านในนักสะสมของเก่าเครื่องดนตรีไทยเก่าจะพบได้ว่ามีการตกแต่งกลองโทนด้วยการประดับกระจก และในพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศในสมิตโซเนีย ประเทศอเมริกา ก็พบว่ามีการพบว่ามีกลองโทนประดับกระจกซึ่งเป็นฝีมือของช่างไทยโบราณอยู่เช่นกันข้าพเจ้าจึงอยากสร้างสรรค์โทนประดับกระจกขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เทคนิคตกแต่งเครื่องดนตรีไทยชนิดนี้ไว้สืบไป เพราะในปัจจุบันนี้ การตกแต่งกลองโทนด้วยเทคนิคการประดับกระจกไม่มีแล้ว โทนใบนี้ปัจจุบันเจ้าของคือคุณ ณัฐพันธุ์ นุชอำพันธ์ แห่งเรือนวิเศษดนตรี
ประทานพร
เป็นอง ๕ พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าปางประทานพรให้แก่มวลมนุษยชาติในโลกนี้เกิดมาต่างมีบุญกรรมประจำตนให้หลุดพ้นสิ่งแวดล้อมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายในชีวิตให้รอดปลอดภัย “โควิด” สิ้นสลายเอย อนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าขอให้มวลมนุษย์จงเป็นผู้มีปัญญาอย่าเป็นผู้ไร้ปัญญา ดังคติธรรมบัวสี่เหล่า คติธรรมบัวสี่เหล่า           ๑. บัวพ้นน้ำ คือ ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่าย           ๒. บัวเสมอน้ำ คือ ผู้มีปัญญาระดับกลางไม่โง่แต่ก็ไม่ฉลาดพอจะมีความรู้ความสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ ถ้าเกิดความศรัทธานำไปพิจารณา           ๓. บัวใต้น้ำ คือ (จะค่อยๆ เจริญขึ้นได้) เหมือนคนไม่มีปัญญาแต่ถ้าได้ใกล้ชิดกับคนมีปัญยา ก็จะพยุงตัวได้ให้รอดปลอดภัย           ๔. บัวจมน้ำ คือ (ที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้) เป็นคนที่ไม่มีปัญญาลุ่มหลงงมงายเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นผีเป็นคนเหมือนเป็นเต่าเป็นปลา  
  BACK TO TOP
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs toto togel jual toto jualtoto ohtogel oh togel supra4d cahayatoto indosattoto situs bandar toto togel situs bandar toto togel situs totot togel situs toto situs toto situs toto slot gacor slot gacor