ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.


ผลงาน


พานแว่นฟ้าย่อมุมไม้สิบหกลายดอกเข็มสีเขียว
         พานแว่นฟ้าลายดอกเข็มสีเขียวประดับด้วยกระจกแก้ว ขนาด 16 นิ้วสร้างขึ้นเพื่อนำไปถวาย วัดบ้านแคน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าภาพในการจัดสร้างครั้งนี้นางประภาพร  ตราชูชาติ และครอบครัวตราชูชาติ  นางสาวปิยนุช กุศล และครอบครัว ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ในการสร้างถวายครั้งนี้ ทางหัวหน้า (นางยุนี  ธีรนันท์ )กลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกสำนักช่างสิบหมู่ เห็นสมควรและเป็นโอกาสอันดี ในการสร้าง ถวาย เพื่อใช้ในพุทธศาสนา และเป็นการสืบสานงานประดับกระจกแก้วลงบนพานแว่นฟ้าให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักของคนรุ่นต่อไป จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดสร้าง ครั้งนี้                                                    วัดที่เรานำไปถวายครั้งนี้เป็นวัดในชุมชนเล็กๆ บ้านเกิดของ นางประภาพร ตาชูชาติ มิได้เป็นวัดหลวงหรือวัดที่ใหญ่ ระดับอำเภอแต่อย่างใด จุดประสงค์ที่นำไป ถวายในครั้งนี้ นอกจากจะใช้ในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ยังให้คนในชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา งานอันมีค่าของชาติ จะได้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยกันดูแลรักษา และอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนได้คิดสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าเหมือนกับที่บรรพบุรุษเราก็ได้ทำทิ้งไว้ให้เราได้เห็น และเก็บรักษางานเหล่านี้          เราจะ ไม่นั่งรอ ให้ของอันมีค่า ที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ แล้วทิ้งไว้ให้ ได้อยู่เฉพาะในพิพิธภัณฑ์ และในที่สุด ก็จับต้องไม่ได้ แล้วมันก็จะสูญหาย กลายเป็นเรื่องเล่า แต่เรา ชาวสิบหมู่ จะช่วยกันรังสรรค์งานพวกนี้ ให้มีชีวิต ที่ใช้ได้จริง และกระจายมันออกไป ตามวัดต่างๆ ไม่ว่าวัดนั้น จะเป็นวัดที่เล็กที่สุด ไกล ที่สุด ถ้าเรามีโอกาส ได้ทำถวาย
มุทิตาจิตรเกษียณอายุราชการกลุ่มงานประณีตศิลป์ แด่ นาย อำพล สัมมาวุฒธิ
          มุทิตาจิตรเกษียณอายุราชการ นายอำพล สัมมาวุฒิ 17 กันยายน 2563 เนื่องจากนายอำพล  สัมมาวุฒิดำรงตำแหน่งสุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญและยังเป็นผู้ครอบครูให้กับช่างของสำนักช่างสิบหมู่ทางกลุ่มงานช่างกระจกจึงจัดทำพานแว่นฟ้าชุดนี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียติให้กับครูช่าง  และท่านยังเอาไว้ใช้ในงานครอบครูและงานบุญในโอกาสต่างๆอีกด้วย   ครูจะได้มีพานเป็นของส่วนตัว เมื่อครูนำไปใช้ในที่ต่างๆมีบุคคลภายนอกถามที่ยังไม่รู้จักพานแว่นฟ้าแบบนี้ ครูก็จะได้อธิบายให้บุคคลที่สนใจใฝ่ รู้ได้  และเห็นของจริงใช้จริง พานแว่นฟ้าก็จะยังอยู่คู่กับบ้านเมืองไทยของเราตลอดไป                
พานแว่นฟ้าย่อมุมไม้สิบหก ลายดอกเข็มสีน้ำเงิน
    เนื่องในโอกาสพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากรประจำปี ๒๕๖๓  ณ วัดพระงาม พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางกลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ ได้จัดสร้าง พานแว่นฟ้า ประดับกระจก ขนาด ๑๖ นิ้ว ลายดอกลอยสีน้ำเงิน เพื่อนำไปถวายพร้อมในพิธีนี้ด้วย   สำหรับพานแว่นฟ้าชุดนี้จัดสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มประณีตศิลป์ช่วยกันสละทรัพย์ในการจัดสร้าง ประกอบด้วยครอบครัวสายประสิทธิ์ นายเกรียงศักดิ์เนียมสุดและนายยงยุทธวรรณโกวิทย์ เป็นเจ้าภาพสมทบทุนค่าหุ่นพานแว่นฟ้า นางยุนีย์ธีระนันท์ ร่วมกับครอบครัวสัมมาวุฒธิ เป็นเจ้าภาพค่าวัสดุกระจกเพื่อใช้ประดับนางปาริด์ชาติพัฒน์ทอง เป็นเจ้าภาพค่ากาวอีพ็อกซี่กลุ่มช่างโลหะ เป็นเจ้าภาพจัดทำตราสัญลักษณ์ติดใต้ฐานพาน น้อง ๆ กลุ่มช่างปิดทองประดับกระจก ร่วมแรงในการตัดกระจกและประดับพานแว่นฟ้าชุดนี้  ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านด้วย .  
  BACK TO TOP