ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาง ประภาพร ตราชูชาติ
นาง ประภาพร ตราชูชาติ
ยังปฏิบัติงานราชการ
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและการช่างไทย) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม)
ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย

ลำดับ ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
1 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ “เสริมสร้างทักษะความรู้ แนวคิดในการสืบทอดงานศิลปกรรมสำนักช่างสิบหมู่ ด้านการเขียนภาพสามมิติ" กลุ่มที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
2 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนลายบนงานเซรามิค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
3 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านศิลปกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการปั้นเซรามิค ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ ปีที่ได้รับ รายละเอียดผลงาน
1 2553 ผู้รับผิดชอบ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเอกสารความรู้ เรื่อง "การจัดสร้างหม้อน้ำมนต์ประดับมุก" 
ในโครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดทำองค์ความรู้ ด้านงานช่างประดับมุก ประจำปี 2553

กดเพื่ออ่าน - การจัดสร้างหม้อน้ำมนต์ประดับมุก
2 2561 ผู้รับผิดชอบ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเอกสารความรู้ เรื่อง "การจัดสร้างตะเกียงโรมัน (จำลอง)"
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  กรมศิลปากรนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย"
และมอบหมายให้สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินการจัดสร้างตะเกียงโรมัน (จำลอง) เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยกลุ่มประติมากรรม  สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  รับผิดชอบในการจัดสร้างชิ้นงาน
และศูนย์ศิลปะและการช่างไทย ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

กดเพื่ออ่าน - การจัดสร้างตะเกียงโรมัน(จำลอง)
3 2561 การบรรยายหัวข้อเรื่อง องค์ความรู้ : งานประดับมุกแกมเบื้อ
ทางการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

4 2562 ผู้รับผิดชอบ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเอกสารความรู้ เรื่อง "การซ่อมบูรณะงานศิลปกรรมแบบสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร (เครื่องมุก) : กรณีซ่อมบูรณะบานประตูประดับมุกหอพระมณเฑียรธรรมบานเก่า" ในโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม ประจำปี 2562 

กดเพื่ออ่าน - การซ่อมบูรณะบานประตูประดับมุกหอพระมณเฑียรธรรมบานเก่า
5 2562 ผู้รับผิดชอบ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเอกสารความรู้ เรื่อง "เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒"
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๒  ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์ และเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคน เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จัดสร้างขึ้นใหม่โดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ประกอบด้วย บาตรประดับมุก   และหีบประดับมุก  บาตรประดับมุกทรงมะนาวแป้น ฝาบาตรประดับมุก พื้นฝาบนของบาตรประดับมุกทึบเต็มพื้นที่(ปูพื้นอย่างโมเสค) ด้านบนเป็นรูปเหลี่ยมเพชรบนพื้นมุกฝาบาตรประดับด้วยลายโลหะสลักดุนฉลุทองแดงชุบทองเป็นลายพระจุฬมงกุฎมหาวชิราวุธประดิษฐานบนพานปากกระจับ ๒ ชั้น ประกอบด้านซ้ายและขวาด้วยฉัตรบริวารพื้นสลักโลหะลายเบา เขียนทองลายพันธุ์พฤกษา ล้อมรอบด้วยสร้อยห้อยดวงมหาจักรี  ขอบชายด้านข้างประดับมุกเป็นกรอบเส้นลวดวิ่งล่างและบน ในกรอบเป็นลายจัตุรัสสลับเสี้ยวจัตุรัสโดยรอบ  ขอบชายระบายฝาบาตร ประดับด้วยโลหะสลักดุนฉลุทองแดงชุบทองลายอัฐมงคลโดยรอบ เชิงบาตรประดับมุก ถวายพร้อมหีบประดับมุกแบบปูพื้นเต็ม ฝาด้านบนประดับพระปรมาภิไธย ย่อ วปร. และข้อความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เป็นหีบใบใหญ่ภายในบรรจุหีบใบเล็กสามใบ

กดเพื่ออ่าน - เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
6 2563 Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “พูดจาภาษาช่าง งานสร้างอนุสาวรีย์”
วิทยากรโดย นายภราดร เชิดชู หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่
ดำเนินรายการโดย นางประภาพร ตราชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

7 2564 ผู้รับผิดชอบ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลหนังสือ เรื่อง "การซ่อมบูรณะงานศิลปกรรมแบบสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร (เครื่องไม้)"ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทางเว็บไซต์ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร
กดลิ้งค์เพื่อสั่งซื้อหนังสือ - ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร
8 2564 ร่วมการเสวนาวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง"งานประดับกระจกในการซ่อมบูรณะ เพื่อการอนุรักษ์งานศิลปกรรม"
วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
วิทยากรโดย นางยุนีย์ ธีรนันท์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส  สำนักช่างสิบหมู่ 
นางสาวปิยนุช กุศล นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน สำนักช่างสิบหมู่
นายพงศ์ธร เหียงแก้ว สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม
ดำเนินรายการโดย นางประภาพร ตราชูชาติ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ 

9 2566
Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” 

วิทยากร
นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร
นางอัจฉริยา บุญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประณีตศิลป์
นางประภาพร ตราชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและการช่างไทย
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรม 
นายภราดร เชิดชู หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม 
 
ผู้ดำเนินรายการ 
นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ 


ลำดับ ปี ชื่อชิ้นงาน โครงการ
1 2563 มารผจญ การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด
2 2563 พระเวสสันดร กัณฑ์ที่ 13 การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด
3 2563 โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

จำนวนผู้เข้าชม 381 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto ohtogel oh togel indosattoto indosat toto ohtogel oh togel ohtogel oh togel ohtogel oh togel jualtoto jual toto jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto jualtoto sisi368 sisi368 sisi368 situs toto situs toto situs toto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 sisi368 sisi368 sisi368 sisi368 ohtogel