ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

เปิดใช้งานตลอด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการใน สาระสำคัญของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

image header.
ระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
image header.

ภาพช่างไทย: นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์
นาย เกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์
ยังปฏิบัติงานราชการ
จิตรกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม (จิตรกรเชี่ยวชาญ)
กลุ่มจิตรกรรม

ลำดับ ปีที่ได้รับ ชื่อรางวัล
1 2560 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ของสำนักงาน ก.พ)
2 2561 วัฒนคุณาธร (ของกระทรวงวัฒนธรรม)

ลำดับ ปีที่ได้รับ รายละเอียดผลงาน
1 2547 ร่วมออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน
2 2554 ออกแบบเขียนภาพตันแบบไปรษรณียากรที่ระลึก กรมศิลปากร ครบ 100 ปี
3 2554 ออกแบบควบคุมการเขียนฝาผนังวัดราชพาติการาม 1 ผนัง เรื่องพระมหาชนก
4 2560 ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการเขียนฉากบังเพลิงด้านใน พระเมรุมาศ ร.9
5 2562 ออกแบบ เขียนแบบท้าวจตุโลกบาล ประกอบงานวันพ่อ ปี2562

ลำดับ ปี ชื่อชิ้นงาน โครงการ
1 2562 ท้าวจตุโลกบาล
2 2554 ฉากประดับโต๊ะหมู่บูชา แบบพับได้ แบบ 2 โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2554
3 2552 พระพุทธรูปปางรำพึง พระประจำวันศุกร์ โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2552
4 2552 ภาพแขวน พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระประจำวันอาทิตย์ โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2552
5 2553 ฉากลับแล ภาพจิตรกรรมบัวสี่เหล่า (ภาคกลาง) โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2553
6 2555 พระสุรัสวดี แบบ 1 โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2555
7 2557 ภาพวรรณคดี "พรานบุญ" โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2557
8 2558 ภาพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รูปที่1) โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2558
9 2558 ภาพทศพิธราชธรรม "ความอดทน" โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ปี 2558
10 2562 ออกแบบลายเส้น “แมวไม่อยู่ หนูระเริง” เพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 2562 ออกแบบลายเส้นตาลปัตรที่ระลึก งานถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 2562 ณวัดทรงศิลา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
12 2544 ช่องที่ ๖ เหตุการณ์ในรัชกาลที่ ๘ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่๙ จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถาน
13 2554 จิตรกรรมฝาผนังวัดราชผาติการาม ผนังด้านขวาพระประธาน เรื่อง “พระมหาชนก”
14 2548 พัดพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย แบบลายเส้นตาลปัตรงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๘ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
15 2548 พัดพระพุทธเจ้าปางสมาธิ แบบลายเส้นตาลปัตรงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๘ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
16 2550 พัดเทพชุมนุม สำหรับใช้ในพิธีสงฆ์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สร้างจำนวน ๑๑ เล่ม
17 2545 พัดพระคเณศ เทพเจ้าแห่งศิลปะวิทยา แบบลายเส้นตาลปัตรงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๕ ณ วัดพระมหาธาตุ จ.ชัยนาท
18 2544 พัดพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย แบบลายเส้นตาลปัตรงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๔ ณ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
19 2547 พัดพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ แบบลายเส้นตาลปัตรงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๗ ณ วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
20 2543 แบบตาลปัตรกรมศิลปากร
21 2540 แบบลายเส้นตาลปัตรงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๐ ณ วัดพิมพาวาส (เหนือ) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
22 2550 พัดรอง “พัดฉลองอายุครบ ๖ รอบปีกุล” ใช้เป็นต้นแบบปักผ้า เพื่อใช้ในงานแสดงมุฑิตาจิต แด่อดีตอธิบดี
23 2544 พัดพระวิษณุกรรม แบบลายเส้นตาลปัตรงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๔ ณ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
24 2544 พัดพระพิฆเณศวร แบบลายเส้นตาลปัตรงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๔ ณ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
25 2563 มารผจญ การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด
26 2563 พระเวสสันดร กัณฑ์ที่ 13 การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด
27 2563 โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ โมเดลจำลอง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
28 2564 ตาลปัตรในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แบบที่ ๑ (ด้านหน้า) การจัดสร้างตาลปัตร สำหรับใช้ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
29 2564 ตาลปัตรในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แบบที่ ๒ (ด้านหน้า) การจัดสร้างตาลปัตร สำหรับใช้ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
30 2564 ตาลปัตรในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แบบที่ ๓ (ด้านหน้า) การจัดสร้างตาลปัตร สำหรับใช้ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
31 2564 ตาลปัตรในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แบบที่ ๔ (ด้านหน้า) การจัดสร้างตาลปัตร สำหรับใช้ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
32 2564 ตาลปัตรในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (ด้านหลัง) การจัดสร้างตาลปัตร สำหรับใช้ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔
33 2564 " การเขียนภาพเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส นายศักย ขุนพลพิทักษ์ " วีดีทัศน์เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ชุด "ถึงครูผู้ให้" : การเขียนภาพเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส นายศักย ขุนพลพิทักษ์
34 2566 งานออกแบบพระพุทธรูปดุนทองคำอยุธยา (จำลอง) งานออกแบบของที่ระลึก เพื่อกรมศิลปากรจัดจำหน่ายประกอบ “นิทรรศการเครื่องทองอยุธยา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35 2566 ตาลปัตร ที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๖
36 2567 หงษ์ทองคำอยุธยาจำลอง งานออกแบบของที่ระลึก เพื่อกรมศิลปากรจัดจำหน่ายประกอบ “นิทรรศการเครื่องทองอยุธยา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37 2567 ช้างหมอบทองคำอยุธยาจำลอง งานออกแบบของที่ระลึก เพื่อกรมศิลปากรจัดจำหน่ายประกอบ “นิทรรศการเครื่องทองอยุธยา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนผู้เข้าชม 1,022 คน
  BACK TO TOP
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online